IT

Windows 10 มี QR-Code ไว้แจ้งปัญหาตอนจอฟ้า

หลายๆคนอาจจะปวดหัวกับอาการ จอฟ้า ( Blue Screen ) ซึ่ง Windows 10 ก็ได้เพิ่ม qr-code ไว้ให้เราสแกนแจ้งปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แต่เราจะสแกนทันไหมนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่า ถ้าเกิด จอฟ้า แล้ว Windows จะนับถอยหลังแล้วรีสตาร์เอง และ Windows 10 หากเรามาหน้าจอฟ้าแล้วก็จะไม่เห็นโค้ดที่วุนวายอีกแล้ว จะเป็น โค้ดระบุสาเหตุไปเลยว่า เกิดจากสาเหตุอะไร…
admin
October 26, 2020