ไร้เงินสดบทความ

โลกอนาคต ไร้เงินสด ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะ เทคโนโลยีก็พัฒนาไปไวมาก แล้วเข้ามีส่วนในการใช้ชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว บางสิ่งมันก็ดีบางสิ่งมันก็ไม่ดี และเรื่องที่เริ่มจะเปลี่ยนคือ การ ไร้เงินสด ไปในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน ตอนนี้ไม่ว่าจะเดินไปร้านใหญ่ร้านเล็กตามตลาดนั้นจะมี QR-Code ให้เราสแกนจ่ายได้เลย
admin
November 25, 2020