IT

Microsoft ยิ่งแก้เหมือนยิ่งแย่ลง

ในอาทิตย์ที่ผ่านมา Microsoft ได้ให้ทางยูเซอร์อัปเดทสองแพทซ์สำคัญเป็น KB4579311 รวมทั้ง KB4577671 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปรับแก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย แต่ว่าเกิดผลตรงข้ามทำให้มีปัญหาเข้ามาแทนการปรับปรุงแก้ไข โดยจะเกิดหน้าจอฟ้าที่ขึ้นหลังจากเราได้ทำการอัปเดท
admin
November 23, 2020